ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุม

9

มิถุนายน

กลุ่มที่ 1 : อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบ่อ อําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง

 • วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้อง A502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี
 • ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบตอบรับการประชุม

12

มิถุนายน

กลุ่มที่ 2 : อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย์

 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
 • สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

แบบตอบรับการประชุม

13

มิถุนายน

กลุ่มที่ 3 : พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

 • วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
 • ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

แบบตอบรับการประชุม

9 มิถุนายน 2566

กลุ่มที่ 1 : อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบ่อ อําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง

 • วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้อง A502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


แบบตอบรับการประชุม

12 มิถุนายน 2566

กลุ่มที่ 2 : อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย์

 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


แบบตอบรับการประชุม

13 มิถุนายน 2566

กลุ่มที่ 3 : พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

 • วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


แบบตอบรับการประชุม

3

กันยายน

กลุ่มที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรปราการ


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

3

กันยายน

กลุ่มที่ 2 : อำเภอบางพลี


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

6

กันยายน

กลุ่มที่ 3 : อำเภอบางบ่อ


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

6

กันยายน

กลุ่มที่ 4 : อำเภอบางเสาธง


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

7

กันยายน

กลุ่มที่ 5 : อำเภอพระประแดง


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

7

กันยายน

กลุ่มที่ 6 : อำเภอพระสมุทรเจดีย์


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

3 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรปราการ


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

3 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 2 : อำเภอบางพลี


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

6 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 3 : อำเภอบางบ่อ


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

6 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 4 : อำเภอบางเสาธง


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

7 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 5 : อำเภอพระประแดง


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

7 กันยายน 2564

กลุ่มที่ 6 : อำเภอพระสมุทรเจดีย์


ลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมออนไลน์

31

สิงหาคม

กลุ่มที่ 1 : ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

31

สิงหาคม

กลุ่มที่ 2 : ภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 13.30-16.30 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

1

กันยายน

กลุ่ม 3 : ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้าบริการและการท่องเที่ยว

 • วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

31 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ 1 : ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

31 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ 2 : ภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 13.30-16.30 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

1 กันยายน 2564

กลุ่ม 3 : ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้าบริการและการท่องเที่ยว

 • วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

24

สิงหาคม

กลุ่มที่ 1 : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 13.00-16.30 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

25

สิงหาคม

กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 • วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

26

สิงหาคม

กลุ่ม 3 : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

24 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ 1 : ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 13.00-16.30 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

25 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ 2 : ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 • วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

26 สิงหาคม 2564

กลุ่ม 3 : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564
 • เวลา 08.30-12.00 น.
 • ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

รายละเอียดประกาศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

โฆษณาทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมโยธาธิการและผังเมือง ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ (ท้องที่วางผังเมืองรวม วัน เวลา สถานที่ที่จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน และสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะยื่นคำร้องและแสดงความเห็นฯ) (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)
ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่ประกาศ แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเว็บไซต์ของโครงการ (ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน)
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 28 มิถุนายน 2566
ปิดประกาศเอกสาร แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ณ สถานที่ปิดประกาศ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง A 502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
 • ด้วยวาจาระหว่างการประชุมสัมมนาฯ
  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 และวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หรือส่งทางไปรษณีย์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  หรือยื่นทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
  หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  หรือเว็บไซต์ของโครงการ
  ระหว่างวันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566
โฆษณาทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมโยธาธิการและผังเมือง ป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ (ท้องที่วางผังเมืองรวม วัน เวลา สถานที่ที่จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน และสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะยื่นคำร้องและแสดงความเห็นฯ) (ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน)

 • ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่ประกาศ แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเว็บไซต์ของโครงการ (ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน)

 • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 28 มิถุนายน 2566
ปิดประกาศเอกสาร แผนที่ และแผนผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ณ สถานที่ปิดประกาศ (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)

 • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน

 • วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้อง A 502 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 วิทยาเขตบางพลี
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องแสดงความเห็นเกี่ยวการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

 • ด้วยวาจาระหว่างการประชุมสัมมนาฯ
  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 และวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หรือส่งทางไปรษณีย์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  หรือยื่นทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
  หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  หรือเว็บไซต์ของโครงการ
  ระหว่างวันที่ 9 – 28 มิถุนายน 2566

เอกสารปิดประกาศ 15 วัน
ผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ตรวจสอบร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานที่ปิดประกาศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart